Cum se distrug monumentele în Chişinău

Cum se distrug monumentele în Chişinău

Dle Marcel Darie, cum s-a ajuns la distrugerea unui monument istoric în municipiul Chişinău?
În organigrama Primăriei mun. Chişinău, un loc aparte îi revenea Direcţiei de autorizări şi disciplină în construcţii, funcţionând principiul descentralizării. Sarcina acestei organizaţii era de a elibera autorizaţii şi de a monitoriza procesul de construcţie, precum şi de a interveni în momentul unei construcţii ilegale. În anul 2007, când Dorin Chirtoacă a câştigat alegerile, comuniştii au gândit un procedeu de dublare a activităţii Primăriei municipiului Chişinău şi a altor primării din diverse localităţi. Astfel, ei au creat la început Agenţia de Construcţii, iar mai apoi – Inspecţia de Stat în Construcţii în cadrul Ministerului Construcţiilor.
Care este funcţia Inspecţiei de Stat în Construcţii?
Inspecţia de Stat în Construcţii este un organ care dublează activitatea Direcţiei de autorizări şi disciplină în construcţii. Pentru a începe o construcţie e nevoie de certificat de urbanism şi autorizaţie de construcţie, iar pentru a începe o construcţie ilegală nu ai nevoie de nimic. Aici apare întrebarea : cine în municipiul Chişinău se ocupă de verificarea construcţiilor neautorizate?
Dacă s-ar putea ocupa Direcţia din cadrul Primăriei, ar fi mai simplu, fiindcă un singur organ monitorizează şi răspunde. Atunci când se ocupă Inspecţia de Stat în Construcţii însă apare problema coruptibilităţii şi conflictului dintre Primărie şi Inspecţie.
De aceea, primarul Dorin Chirtoacă, fiind şi vicepreşedintele unui partid care a constituit AIE, trebuia şi era obligat în numele chişinăuienilor să pună condiţia oferirii pârghiilor necesare pentru a putea combate fenomenul construcţiilor neautorizate.
Se cerea adoptarea de urgenţă a unei legi în Parlament care ar reglementa tot procesul legat de monumentele istorice, începând cu elaborarea documentaţiei de proiect de reconstrucţie şi terminând cu demolarea.
Cum totuşi se demolează monumentele istorice?
Există o caracatiţă mafiotă formată din funcţionari din Primărie, Inspecţia de Stat în Construcţii, Ooficiul Cadastral, Procuratură şi Judecată.
O schemă folosită des constă în eliberarea unui certificat de urbanism cu anumite greşeli înscrise în mod intenţionat. Apoi antreprenorul mimează începerea construcţiei sau demolării, fiind gata din start la apariţia conflictelor cu locatarii, cetăţenii, societatea civilă (după caz). Viceprimarul Gozavu sau Modărcă declară că retrag sau sistează certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie. Antreprenorul se adresează în judecată, unde juristul Primăriei intenţionat face jocul businessului (fiind plătit), iar Primăria este impusă să prelungească valabilitatea autorizaţiei, astfel spălându-se pe mâini şi dând vina pe instanţa de judecată.
Să analizăm tragicul caz de nimicire a unui monument istoric din strada Vlaicu Pârcălab, care a fost sediul primei poşte din Chişinău.
Certificatul de urbanism a fost eliberat de Direcţia lui Modîrcă, chipurile pentru o adresă vecină, cu toate că un specialist de talia lui Modîrcă şi adjuncţii săi nu puteau să nu-şi dea seama de şmecheria care se punea la cale. Nemaivorbind de profesorul Grozavu, numit la propunerea lui Chirtoacă, cel ce ar fi trebuit să îl anunţe imediat pe primar, mass-media şi societatea despre faptul existenţii pericolului distrugerii monumentului.
În continuarea scenariului, în proces au fost antrenaţi şi alţi actori: Oficiul Cadastral, Inspecţia de Stat în Construcţii, Procuratura şi temuta Curte Supremă de Justiţie sub conducerea lui Muruianu.
Dorin Chirtoacă nu este doar un funcţionar, el ar trebui să fie un garant, un simbol al triumfului legii şi inviolabilităţii arhitecturii unice a monumentelor istorice, a întregului nostru patrimoniu cultural. Cum a fost posibil că distrugătorii oraşului nostru au folosit în schema lor ca document de bază un certificat eliberat de Primărie? Oare nu este clar că vorbim de corupţie extremă, care poate pune în pericol funcţionalitatea sistemului şi apariţia haosului total. Într-un asemenea tempou – după mai mult de 30 de monumente demolate în câţiva ani – pierdem zona istorică, devenim un oraş fără trecut, neinteresant, plin de kitch-uri arhitecturale şi construcţii haotice.
Dacă sfera locativ comunală, transport, salubrizare se mai ţine pe linia de plutire, atunci sfera construcţiilor practic a scăpat de sub control. Se încearcă absolvirea de răspundere a viceprimarului Nistor Grozavu şi primarului Dorin Chirtoacă prin transformarea lui Modîrcă în ţap ispăşitor şi trimiterea lui la pensie.
Vreau să menţionez că multe lucruri spuse de către mine în campania electorală despre caracatiţa corupţiei în Primărie s-au adeverit, dar spre regret suferim noi toţi, iar funcţionarii care se fac vinovaţi rămân în funcţii, fiind protejaţi de Dorin Chirtoacă. Presupun că în următorii patru ani vom avea răspunsuri evazive gen „vă susţin, dar nu am avut pârghii, buget auster, am avut piedici de la Guvern, consiliu ostil” etc.
Vor putea administra municipiul în folosul cetăţenilor doar cu o echipă de tineri profesionişti, devotaţi muncii în folosul oamenilor, ambiţioşi şi necorupţi. Şi această clipă se apropie.

Vă mulţumesc pentru interviul acordat domnule Darie!

Interviu realizat de Marina Matiescu